Aktualności i komunikaty
2016-07-07
Ogłoszenie wyników rekrutacji do gimnazjów
Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych gimnazjów zostaną ogłoszone w dniu 8 lipca o godz. 14:00. Z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się w poszczególnych szkołach, które wywieszą listy zakwalifikowanych kandydatów. Dodatkowo wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie rekrutacji po zalogowaniu na konto kandydata.
  Strona 1