• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Gimnazja

W związku z reformą systemu oświaty koszalińskie gimnazja nie będą już prowadziły naboru do klas pierwszych.